W ramach tego programu organizowane będą wyjazdy do instytucji artystycznych (opery, operetki, teatru, filharmonii, kina) na spektakle muzyczne i teatralne, dla dorosłych i nie tylko mieszkańców Gminy .