Harmonogram Zajęć
Gminnego Ośrodka Kultury
w roku szkolnym 2016/2017 roku

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Godziny pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Danuta Rochon
instruktor
ds. tańca, rozrywki, sportu i rekreacji /
kasjer GOK

11.00 – 19.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

11.00 – 14.00
15.00 - 20.00

 

8.00 – 16.00

Przygotowanie
się do zajęć

11.15 - 12.30
Elementy rytmiki
Oddział przedszkolny
SP Płośnica


17.00 - 18.00
Fitness dla seniorów
GOK


 

Przygotowanie
się do zajęć


11.00 - 11.45
Elementy rytmiki
grupa przedszkolne
SP Niechłonin


12.15 - 12.45
Elementy rytmiki
Kl. "0"
SP Niechłonin

13.00 - 13.45
Taniec towarzyski
Kl. "III"
SP Niechłonin


14.00 - 14.50
Zajęcia kulturalno-rozrywkowe
Kl. I-III
SP Niechłonin

 

Przygotowanie
się do zajęć

12.10 - 13.10
Taniec ludowy
Kl. II i III
SP Wielki Łęck

13.15 - 14.00
Zajęcia kulturalno-rozrywkowe
Kl. IV i VI
SP Wielki Łęck

 

11.45 - 12.30
Taniec ludowy
Kl. II
SP Płośnica/GOK

Przygotowanie
się do zajęć

16.00 – 17.00
Fitness dla seniorów
w GOK

17.00 – 19.30
spotkanie Klubu 50 + GOK

10.50 - 11.40
Elementy rytmiki
Kl. "0"
SP Gródki

11.50 - 12.35
Zajęcia taneczne
Kl. I - III
SP Gródki

12.45 - 13.30
Zajęcia taneczne
Kl. IV - V
SP Gródki

Godziny pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr
Komoszyński

instruktor ds.
zajęć muzycznych / akustyk GOK

8.00 – 16.00

12.00 – 20.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

12.00 – 20.00

Przygotowanie
się do zajęć

 

 

12.30 - 13.45
Zajęcia wokalne
Kl. I-III
GOK

14.00 - 15.30
Zajęcia wokalne
Gimnazjum
GOK


 

 

Przygotowanie
się do zajęć

 

 

 

 

 

 

  

14.00 - 15.00
Nauka gry na instrumentach klawiszowych
GOK

15.30 - 16.30
Zajęcia wokalne
Gimnazjum
GOK

 

17.00 – 19.30
Zajęcia muzyczne
z „Echo”
w świetlicy wiejskiej
w Skurpiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie
się do zajęć

 

11.50 - 12.30
Nauka gry na instrumentach klawiszowych
SP Gródki

12.40 - 13.35
Zajęcia wokalne
Kl. II-IV
SP Gródki

13.45 - 14.45
Nauka gry na instrumentach klawiszowych
SP Gródki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..40 - 12.20
Nauka gry na instrumentach klawiszowych
GOK

12.30 - 13.45
Zajęcia wokalne
Kl. IV-VI
SP Płośnica/GOK

14.30 - 15.45
Nauka gry na instrumentach klawiszowych
GOK


Przy
gotowanie
się do zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przygotowanie
się do zajęć

 

12.00 - 14.30
Zajęcia wokalno-muzyczne
Kl. I-III
i IV-VI
SP Wielki Łęck


15.00 - 15.45
16.00 - 16.45
17.00 - 18.00
18.15 - 19.15
Lekcje indywidualne
nauki gry na instrumentach klawiszowych
GOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Godziny pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneta Rozentalska
instruktor ds. sztuki, organizacji wystaw i zajęć świetlicowych

8.00 – 12.00

11.00 – 15.00

16.00 – 20.00

14.00 – 18.00

11.00 – 15.00

Przygotowanie  się do zajęć/ montowanie wystaw

11.00 – 12.00
Zajęcia plastyczne
Kl. III
SP Wielki Łęck

12.00 – 13.00
Zajęcia plastyczne
Kl. II
SP Wielki Łęck

13.00 – 14.00
Zajęcia plastyczne
Kl. IV-VI
SP Wielki Łęck

14.00 – 15.00
Zajęcia plastyczne
Kl. I
SP Wielki Łęck

 

16.00 – 17.30
Zajęcia plastyczne
GOK

18.00 – 19.45
Zajęcia plastyczne
Gimnazjum
GOK

 

Przygotowanie  się do zajęć

16.00 – 18.00
Zajęcia świetlicowe
GOK

11.50 - 12.30
Zajęcia plastyczne
Grupa I
SP Gródki

12.40 - 13.30
Zajęcia plastyczne
Grupa II
SP Gródki

Godziny pracy

 

 

 

 

 

 

 

Daria
Piotrowicz

instruktor tańca

 

16.30 – 19.00

 

 

 

 


16.30 - 17.15
Zajęcia taneczne dla małych dzieci, elementy baletu


17.30 – 19.00
Zajęcia taneczne
zespołu tańca
nowoczesnego
"Beat Street"

 

 
 

 

 

Godziny pracy

 

 

 

 

 

Iwona
Rogalska

instruktor teatralny

   
12.30 – 14.30
 
   
   


12.30 – 14.30
Zajęcia teatralne
z grupą teatralną GOK
"Śmiechobójcy"
SP Gródki


 

 

   

Godziny pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena
Pawelska

dyrektor GOK /
instruktor

12.00 – 20.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

Obowiązki organizacyjne,
administracyjne i zarządzanie GOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 16.00
Warsztaty poetyckie
dla uczniów
szkół podstawowych
i gimnazjum

17.00 - 19.30
Klub Filmowy GOK - dyskusje o filmie oraz seanse filmowe

 

Obowiązki organizacyjne,
administracyjne i zarządzanie GOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązki organizacyjne,
administracyjne i zarządzanie GOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązki organizacyjne,
administracyjne i zarządzanie GOK

 

 

 

 

 

 


15.00 - 16.00
Klub filmowy GOK - spotkania z bajką dla dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Obowiązki organizacyjne,
administracyjne i zarządzanie GOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Z powodu organizacji imprez kulturalnych wg kalendarza imprez oraz dodatkowych, okolicznościowych związanych ze współpracą z innymi instytucjami i sołectwami godziny pracy poszczególnych instruktorów mogą ulegać zmianom oraz organizuje się zajęcia i próby dodatkowe. Instruktorzy w ramach godzin otwarcia GOK prowadzą zajęcia na terenie gminy Płośnica poza siedzibą GOK. Godziny zajęć są ustalone na podstawie potrzeb, możliwości i zainteresowania uczestników zajęć oraz planowanych imprez.