Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży z Gminy Płośnica. Obszarem zainteresowania podczas zajęć jest teatr oraz działalność kabaretowa. Za priorytet, obrano sobie szeroko pojętą edukację teatralno-ruchową. Podczas zajęć skoncentruje się uwagę nad procesem uruchamiania własnego ciała, emocji. Uczy się improwizacji scenicznej ,wykorzystując nieodkryte dotąd pokłady swojego potencjału twórczego. Pozna techniki pracy z tekstem, co umożliwi jego zrozumienie, dowolność interpretacji, da możliwość spojrzenia na pewne tematy z różnych perspektyw (perspektywa odgrywanej roli). Spotkania grupy to doskonała okazja na to aby poznać nowych, twórczych ludzi, otwartych na doświadczenia sceniczne, a przede wszystkim okazja i sposób na spędzenie wolnego czasu.

Pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury jest grupa teatralna "Śmiechobójcy", składająca się z uczniów Szkoły Podstawowej w Gródkach.

Opiekunem grupy oraz instruktorem teatralnym GOK jest Pani Iwona Rogalska.