Podczas zajęć dzieci i młodzież uczy się kroków tanecznych oraz rytmicznego poruszania się, poznając przy tym różne techniki tańca klasycznego.

Dzięki tego typu działaniom, dzieci będą mogły rozwijać swoje umiejętności artystyczne, poznawać tradycję rodzin wielopokoleniowych, poznać ciekawych ludzi pogłębić wiedzę na temat tańców i pieśni mazurskich. Zaistnieje możliwość częstszego obcowania z muzyką ludową . Projekt stwarza możliwość popularyzacji kultury mazurskiej, dzięki jego realizacji będziemy mogli promować aktywność kulturalną.

Zajęcia będą formą warsztatową składająca się;

-zajęć rytmicznych i umuzykalniających .

-nauki tańców narodowych oraz regionalnych

Opiekunem sekcji tanecznej - taniec ludowy i elementy rytmiki jest instruktor Maria Danuta Rochon