Grupa teatralna działająca przy GCKiB "Śmiechobójcy" w sztuce pt. "Trzy drzewa"

Grupa teatralna działająca przy GCKiB "Śmiechobójcy" w sztuce pt. "Trzy drzewa" podczas rekolekcji w Szkole Podstawowej w Gródkach.